Bảng giá dịch vụ – Hotline 0707 959 979

Bảng giá dịch vụ tại Phòng khám tâm lý Cần Thơ:

  • Thăm khám/tư vấn người lớn và trẻ vị thành niên (>12 tuổi)
  • Thăm khám/tư vấn cho gia đình và trẻ nhỏ (<12 tuổi)
  • Đo điện não vi tính cho người lớn và trẻ em
  • Trắc nghiệm tâm lý người lớn và trẻ em
  • Lên chương trình và hướng dẫn can thiệp trẻ
  • Can thiệp ngôn ngữ/hành vi cho trẻ
  • Can thiệp trị liệu tâm lý cá nhân/gia đình
Bảng giá dịch vụ tại phòng khám tâm lý cần thơ

Ngoài ra chúng tôi có những lớp học/buổi chia sẻ về tự nhận biết, can thiệp các rối loạn tại nhà và tặng các voucher trắc nghiệm tâm lý miễn phí (xem thêm tại…)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA PHÒNG KHÁM TÂM LÝ CẦN THƠ

(cập nhật 01.07.2023)

DỊCH VỤCHI PHÍ
Thăm khám tâm lý
Dưới < 10 phút100.000
Từ 10 phút đến dưới 20 phút200.000
Từ 20 phút đến 30 phút300.000
Trên 30 phút 400.000
Gói dịch vụ trị liệu
Trắc nghiệm tâm lý đánh giá trầm cảm, lo âu/ ám ảnh
(BECK, ZUNG, SCARER)
80.000
Hướng dẫn liệu pháp hành vi trong trị liệu mất ngủ80.000
Hướng dẫn liệu pháp hành vi cho bệnh nhân trầm cảm80.000
Đánh giá khả năng thích ứng ( Vineland II) 200.000
Lượng giá tăng động giảm chú ý ( Vanderbilt)100.000
Lượng giá chỉ số thông minh – IQ ( NEMI)400.000
Hướng dẫn các nguyên tắc can thiệp trẻ tăng động giảm chú ý 80.000
Hướng dẫn các nguyên tắc can thiệp trẻ chậm phát triển80.000
Lượng giá và phát triển ở trẻ
(ASQ, MCHAT/ ACTUMP, GESELL khối/ hình vẽ, KN, tiền ngôn ngữ
200.000
Hướng dẫn kỹ năng tiền ngôn ngữ/ lập kế hoạch can thiệp tại nhà100.000
Lượng giá và lên chương trình can thiệp cho trẻ
(CARS, Vineland- II, C. Matrix, ATEC, Phát triển và hành vi ở trẻ
900.000
Hướng dẫn thực hành chương trình can thiệp (6 buổi)1.800.000
Can thiệp cá nhân 1 : 1 cho trẻ ( Đăng kí theo tháng)220.000 250.000
Can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển ( Đăng kí theo tháng)60.000
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình ( < 60 phút)500.000
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình (60 – 90 phút)700.000
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình (90 – 120 phút)900.000
Cận Lâm sàng
Đo điện não đồ < 9 tuổi100.000
Đo điện não đồ > 9 tuổi150.000
Công thức máu (TPTTBM ngoại vi)70.000
Creatinine30.000
ALT ( SGPT)30.000
AST (SGOT) 30.000
Cholesterol toàn phần30.000
Triglycerides30.000
Ion đồ ( Na +, CA ++, K+, Cl -)75.000
FT3105.000
FT4105.000
HbA1C140.000
CRP hs120.000
Acid Uric60.000
* Từ số 24 – 35 Thực hiện bởi CÔNG TY CP XÉT NGHIỆM Y BẢO TÍN
  • PHÍ LẤY MẪU: 20.000 đồng/ lượt