Bảng giá dịch vụ – Hotline 0707 959 979

Bảng giá dịch vụ tại Phòng khám tâm lý Cần Thơ:

  • Thăm khám/tư vấn người lớn và trẻ vị thành niên (>12 tuổi)
  • Thăm hhám/tư vấn cho gia đình và trẻ nhỏ (<12 tuổi)
  • Đo điện não vi tính cho người lớn và trẻ em
  • Trắc nghiệm tâm lý người lớn và trẻ em
  • Lên chương trình và hướng dẫn can thiệp trẻ
  • Can thiệp ngôn ngữ/hành vi cho trẻ
  • Can thiệp trị liệu tâm lý cá nhân/gia đình
Bảng giá dịch vụ tại phòng khám tâm lý cần thơ
Bảng giá dịch vụ tại phòng khám tâm lý cần thơ

Ngoài ra chúng tôi có những lớp học/buổi chia sẻ về tự nhận biết, can thiệp các rối loạn tại nhà và tặng các voucher trắc nghiệm tâm lý miễn phí (xem thêm tại…)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA PHÒNG KHÁM TÂM LÝ CẦN THƠ

(cập nhật 07.02.2022)

DỊCH VỤCHI PHÍ
Thăm khám/tư vấn người lớn và trẻ vị thành niên (>12 tuổi)
<15 phút80.000
> 15 phút120.000
>20 phút150.000
Thăm hhám/tư vấn cho gia đình và trẻ nhỏ (<12 tuổi)
< 45 phút300.000
> 45 phút400.000
> 60 phút500.000
Đo điện não vi tính 
Người lớn80.000
Trẻ nhỏ (< 12 tuổi)180.000
Trắc nghiệm tâm lý người lớn
Trầm cảm ở người trưởng thành (BDI)40.000
Trầm cảm ở người già (GDS)40.000
Trầm cảm sau sinh (EPDS)40.000
Hưng cảm (Young)40.000
Lo âu – trầm cảm – stress (DASS)40.000
Lo âu – zung40.000
Trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE)40.000
Rối loạn giấc ngủ (PSQI)40.000
Trắc nghiệm tâm lý ở trẻ em
Đánh giá mức độ nặng của trẻ tự kỷ (CARS)100.000
Đánh giá hành vi trẻ em (CBCL)100.000
Đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) 100.000
Đánh giá trí tuệ – Trắc nghiệm RAVEN100.000
Bảng giá dịch vụ Điều trị tâm lý/can thiệp hành vi (Sau thăm khám, nếu cần bác sĩ sẻ tư vấn trị liệu/can thiệp tâm lý/hành vi)
2 buổi lên chương trình + hướng dẫn can thiệp trẻ600.000
20 buổi can thiệp ngôn ngữ/hành vi cho trẻ (185k/buổi)3.700.000
6 buổi can thiệp/trị liệu tâm lý cá nhân/gia đình (300k/buổi)1.800.000
(Mỗi buổi khoảng 50 phút)