Card image cap
Card image cap

Hướng dẫn phụ huynh can thiệp cho trẻ

Hiểu được vai trò của gia đình trong can thiệp cho trẻ có khó khăn, Phòng khám tâm lý cần thơ cung cấp dịch vụ hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản để phụ huynh có thể can thiệp cho trẻ tại nhà.

Card image cap

Thăm khám và tư vấn tâm lý

Nhằm đánh giá và tư vấn, can thiệp cho các trường hợp rối loạn về tâm lý và sức khỏe tâm thần như mất ngủ, lo âu, trầm cảm ở người lớn và các rối loạn tăng động, chậm nói, tự kỷ ở trẻ em. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá tư vấn tâm lý, hành vi.