Trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ – chậm nói

RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng tỷ lệ rất cao (1%) và ảnh hưởng nặng nề đến trẻ. Các biểu hiện sớm như trẻ chậm nói, không dùng ngón trỏ để chỉ, lặp lại từ ngữ, hành động thường không được nhận diện sớm…Dưới đây là chia sẻ của mình về rối loạn này, đặc biệt là vai trò của phụ huynh trong can thiệp.

Xem tiếp