Card image cap

Hướng dẫn phụ huynh can thiệp cho trẻ

Hiểu được vai trò của gia đình trong can thiệp cho trẻ có khó khăn, Phòng khám tâm lý cần thơ cung cấp dịch vụ hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản để phụ huynh có thể can thiệp cho trẻ tại nhà.