Tổng hợp trắc nghiệm tâm lý

Dưới đây là tổng hợp một số trắc nghiệm thường gặp, mọi người nhớ lựa trắc nghiệm phù hợp với đối tượng nhé!


Trầm cảm ở người trưởng thành (BECK)- https://forms.gle/1qZMUd2nCx2t65pu5
Trầm cảm ở người trưởng thành (MADRS) – https://forms.gle/wUEX5j6fSKCLPiMz6
Trầm cảm học đường – https://forms.gle/E9DpQSB6TxacZGkh9
Trầm cảm ở phụ nữ có thai – https://forms.gle/F9Df5xK9wamVERrp8
Trầm cảm ở người cao tuổi – https://forms.gle/fSbFJyxnHwg52bEk8
Hưng cảm ở người trưởng thành (Young) – https://forms.gle/4L3PVeyB1yYN6Yx6A
Hưng cảm ở trẻ đi học – https://forms.gle/i74EqJdbm2gsoLAG6
Lo âu (Zung) – https://forms.gle/CE7mTqS4XTGag946A
Lo âu ở trẻ em – https://forms.gle/LRXD5xxrxoHBKXjf8
Rối loạn phổ tự kỷ (MCHAT) – https://forms.gle/VPPXixJBNJS3pYmWA
Tăng động giảm chú ý – https://forms.gle/C82HRJNXEygCqdit5
Suy giảm nhận thức (MMSE)- https://forms.gle/t8q2ihSqp35J7NZf7
Hội chứng cai rượu (CIWA) – https://forms.gle/eyhAjdVfkJcbYcwM8
Nghiện rượu – DSM5 – https://forms.gle/315N2yhgwXmUCrFa9